Ceník

Výpis ze zdravotní dokumentace

200 Kč

Potvrzení na řidičský a zbrojní průkaz - nový, rozšíření, vrácení

500 Kč

Potvrzení na řidičský průkaz nad 65 let

300 Kč

Potvrzení na potravinářský průkaz

100 Kč

Potvrzení pro komerční účely - vypsání pojistky

300 Kč/A4

Lázeňský nebo rehabilitační poukaz

300 Kč

Potvrzení pro domov pro seniory

+ každá další žádost 100 Kč

300 Kč

Aplikace vakcíny - nadstandardní očkování nehrazené ze zdr. pojištění

200 Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu na SŠ, VŠ

100 Kč

Potvrzení na tábory, kroužky, brigády

100 Kč

Vstupní, periodická, mimořádná, výstupní prohlídka do zaměstnání

500 Kč

Potvrzení na žádost pacienta

300 Kč

Sportovní prohlídka

500 Kč

Profesní průkaz (jeřábník, svářeč, vazač)

500 Kč

Ošetření mimo ordinační hodiny na žádost pacienta

1.000 Kč