Nový objednávkový online systém:


https://www.smartmedix.net/?reg=07865301 


 

Lékař nepřítomen ČT 14.9.2023

akutní zástup Dr. Valeš 8-12hod

sestra přítomna


Dovolená 25.9. – 29.9.2023

akutní zástup Dr. Valeš 8-12hod

středa 13-17hod, sestra přítomna


Očkování proti COVID19 - posilující dávky Comirnaty Omicron BA.4-5 od 3.10.2022

zájemci hlaste se u sestry nebo mailem na praktik.zastavka@gmail.com, děkujeme .


Očkování proti chřipce 2022/2023 zahájeno od 1.10.2022

Vážení pacienti,
od pondělí 1.10.2022 očkujeme proti chřipce na sezónu 2022/2023, pacienti 65+ a diabetici mají očkování hrazené ze zdr. pojištění. Zájemci hlaste se u sestry.
Děkujeme za pochopení.


Dovolená 27.12. - 30.12.2022

Vážení pacienti,
ve dnech 27.12. - 30.12.2022 čerpáme dovolenou.
Zástup MUDr. Valeš 8-12:00 hod.
Děkujeme za pochopení
MUDr. Aneta Kuderová.


Očkování chronicky nemocných proti COVID19

Kód k registraci do očkovacího centra není možné získat od praktického lékaře.

Pacienti s chronickým onemocněním se k očkování přihlásí dvěma způsoby:

  1. u svého praktického lékaře - pokud máte zájem o očkování proti COVID-19 v naší ordinaci, volejte nebo raději piště na email - praktik.zastavka@gmail.com - zařadíme vás na seznam, očkovat budeme v okamžiku dostupnosti vakcíny (zřejmě až duben) vyzváni budete telefonicky.
  2. v očkovacím centru - k přihlášení potřebujete kód, který obdržíte od lékaře - specialisty, u něhož jste pro onemocnění sledováni (tedy diabetolog, neurolog, kardiolog, onkolog apod.) K očkování v daném centru si potom musíte donést poslední lékařskou zprávu od specialisty.

MUDr. Aneta Kuderová. 

Očkování proti COVID19

Vážení pacienti,

v pondělí 1.3.2021 se spouští systém registrace pacientů pro očkování v ordinacích praktických lékařů. V tuto chvíli potřebujeme zajistit seznam všech zájemců, kteří splňují podmínky pro očkování, jedná se tedy o dosud neočkované osoby starší 70ti let, kteří nejsou již zaregistrování v očkovacím centru. Chroničtí pacienti pod 70let jsou zatím v řešení vlády, těch se prozatím registrace k očkování netýká. Na základě tohoto seznamu můžeme dosáhnout na distribuci vakcín přímo do naší ordinace. Termín dodání vakcín ale reálně může být až v dubnu! Je tedy třeba zaregistrovat všechny zájemce o očkování, po dosažení určitého počtu zájemců budeme teprve zařazeni do pořadníku na dodávku vakcín. Velice vás prosím o sdělení informace, zda o očkování máte zájem. Zároveň prosím o komunikaci emailem, telefon je už nyní extrémně vytížen. Pokud tedy máte zájem o očkování, prosím piště email na praktik.zastavka@gmail.com v tomto formátu: Předmět: očkování COVID19 Obsah: Jméno, příjmení, rodné číslo. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

MUDr. Aneta Kuderová.


Aktuality

Obnovení ordinační doby od1.12.2020

PO 7:30 - 12:30hod 13:00 - 16:00 pouze pro objednané
ÚT 7:30 - 13:00hod
ST 7:30 - 13:00hod
ČT 13:00 - 17:00 hod 17:00 - 18:30 pouze pro objednané
PÁ 7:30 - 13:00hod

Děkujeme za pochopení.

V Zastávce dne 30.11.2020


Postupné obnovování provozu

Vážení pacienti,

vzhledem ke zlepšující se epidemiologické situaci v rámci pandemie onemocnění COVID-19 obnovuje naše ordinace postupně provoz od 3.5.2020.

Ordinační hodiny budou denně 7.30 - 12.00 vyjma čtvrtku 13.00 - 18.00 (odběry krve od 7:00hod), určené pro závažné akutní stavy. Akutní pacienti budou ošetřeni až po předchozí telefonické domluvě a následném objednání na konkrétní hodinu s odstupem 15 min mezi sebou. V maximální míře využívejte možnost telefonických konzultací, zasílání eReceptů a podobně. Postupně budou obnoveny preventivní prohlídky, posudková činnost, vydávání potvrzení apod.

Prosíme všechny pacienty, aby chodili do ordinace s rouškou na ústech a použili vždy desinfekci rukou, která bude k dispozici u sestry, případně pokud mají možnost používali i gumové rukavice. Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL ani čekárnách.

Děkujeme za pochopení.

Zastávka 3.5.2020

NOUZOVÝ STAV

Vážení pacienti,

vzhledem k nařízené karanténě a ve snaze minimalizovat riziko nákazy přechází naše ordinace na mimořádný režim.

Ordinační hodiny budou denně 8.00 - 11.00 vyjma čtvrtku 13.00 - 15.00, určené pouze pro závažné akutní stavy. Akutní pacienti, vyjma respiračních infektů (rýma, kašel, teploty) budou ošetřeni až po předchozí telefonické domluvě.  V maximální míře využívejte možnost telefonických konzultací, zasílání eReceptů a podobně. Až do odvolání karantény vás nebudeme zvát na preventivní prohlídky, pozastavena je také posudková činnost, vydávání potvrzení apod. 

Podrobnější informace viz níže:

Prohlášení předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR pro členy SPL - doporučení členům

SPL ČR podporuje pravidla, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 a deklaruje snahu podílet se na jejich realizaci maximální možnou měrou. Ta je však limitována nedostatkem ochranných prostředků. Roušky, které jsou během víkendu a pondělí v počtu 2-3 ks distribuovány praktickým lékařům ve spolupráci s MZ díky soukromým firmám a nadstandardnímu nasazení členů SPL ČR, nám vystačí maximálně na dva dny práce ( a nejde o respirátory s FFP 3), navíc nám dochází desinfekce a rukavice. Jedna ze skupin obyvatelstva nejvíce ohrožených nákazou COVID-19- lékaři primární péče-je tak prakticky zcela bez ochranných pomůcek. V této situaci a ve snaze nevystavovat lékaře primární péče neúnosnému riziku a také zabránit riziku šíření infekce v ordinacích primární péče vydává výbor SPL ČR následující doporučení svým členům:

V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Takových pacientů vyšetří každá ordinace VPL řadu desítek denně a není dále možné, aby praktičtí lékaři pracovali bez ochranných prostředků. Proto:

1.Od pondělí 16.3.2020 používejte striktně po celou ordinační dobu předepsaný respirátor a brýle. To platí i pro ostatní personál ordinace.

2.Redukujte počet personálu v ordinaci, tak aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle

3.Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu expozice virem

4.Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Proto uzamkněte čekárny svých ordinací a dovnitř vpouštějte pacienty pouze po předchozí domluvě.

5.Omezte péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále směrujte dle platných postupů na KHS a linku 112. Pacienty s banalitami odmítejte. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží odložte. Samozřejmě odložte veškeré preventivní prohlídky, očkování atd.

6.Chronickou medikaci řešte vystavováním e RP. Pacientům v karanténě vystavujte e-PN pouze na základě telefonické konzultace. Stejně postupujte u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.

7.S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti)

8.V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistěte předpis e-Receptů a vystavování e- Neschopenek, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem.

9.Pokud jste v dobrém zdravotním stavu, nabídněte své síly zdravotnímu systému k zajištění bazální péče o akutní pacienty cestou LPS či urgentních příjmů. Možné je i řešení, že péče o pacienty bude zajištěna pouze v několika vybraných ordinacích v každém okrese, které budou vybaveny ochrannými pomůckami.

10.V okamžiku, kdy bude Vaše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vraťte se k režimu provozu dle bodů 4-7.

11.Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována. Sledujte web SPL ČR.

Předsednictvo SPL ČR

Děkujeme za pochopení. MUDr. Aneta Kuderová.               Zastávka 15.3.2020


Mimořádné opatření MZ ČR

Všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19, se nařizuje, aby se podrobily nařízené karanténě 14dní dle nařízení vlády.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.

Děkujeme za pochopení.

Vážení pacienti, od 1.10.2020 již máme k dispozici vakcíny proti chřipce Influvac Tetra a proti pneumokokům Prevenar 13, pacienti nad 65let mají očkování zdarma, hrazené zdravotními pojišťovnami. Neváhejte se informovat v naší ordinaci.

Vážení pacienti, od 1. 8. je možno v naši ordinaci dispenzarizovat diabetiky na perorálních antidiabeticích. Možnost objednání na telefonu ordinace viz. shora.