Služby

Pravidelné prohlídky

Preventivní prohlídka jednou za dva roky.

Odběry krve denně od 7:00 do 9:00 kromě ČT (odpolední ordinace).

Prohlídky a kontroly diabetiků, hypertoniků, INR dle ordinace lékaře.

Závodní péče

Provádíme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky dle smluvního ujednání s firmou (kategorie práce 2). S sebou nutný výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího praktického lékaře.


Kategorie práce 1 u registrovaných pacientů dle aktuálního ceníku.

Vyšetření 

CRP, FOB (prevence rakoviny tlustého střeva), Streptest, glykovaný hemoglobin (HbA1c) přístrojem QuikRead go firmy ORION.

Vyšetření EKG a tlakový holter přístroji firmy SEIVA.

Přístroj pro detekci parametrů srdečního selhání, infarktu myokardu a plicní embolie (NT-proBNP, Trop I., DD)

Přístroj pro měření INR - srážlivosti krve při léčbě Warfarinem z kapky kapilární krve z prstu

Vyšetření pulzní oxymetrie, otoskopie moderními přístroji.

Očkování povinná i nadstandardní

Očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli, pneumokokům, chřipce, klíšťové encefalitidě, hepatitidám A a B, břišnímu tyfu, ...

Vystavení očkovacího průkazu.

Přístrojové vybavení ordinace